Şile Devlet Hastanesi

Enfeksiyon Hastalıkları
İnfeksiyon hastalıkları, eski adıyla "intaniye", mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan uzmanlık alanıdır. Tüm dünya ülkelerinde infeksiyon hastalıkları en sık görülen hastalıklardır. İnfeksiyon hastalıkları tedavileri mümkün olan hastalıklardır. 

Çok büyük bir kısmı uygun tedavi verilerek tam şifa ile sonlanırlar. Departmanın tanı kısmını oluşturan klinik mikrobiyoloji laboratuvarında hastalık etkeni mikroorganizmaların tespitine yönelik testler yapılmaktadır. Bakteriyoloji (bakteri bilimi), viroloji (virus bilimi), mikoloji (mantar bilimi), parazitoloji (parazit bilimi) ve seroloji (kanda mikro organizmalara karşı oluşan antikorları araştıran bilim) klinik mikrobiyoloji laboratuvarının alt birimlerini oluşturmaktadır.

 

ENFEKSİYON HASTALIKLARI 

Enfeksiyon hastalıkları branşı mikroplarla meydana gelen hastalıkların teşhis ve tedavisi ile uğraşan bilim dalıdır. Mikrobik hastalıkların tedavisini enfeksiyon hastalıkları bölümü yapar.
Enfeksiyon hastalıkları her tür mikrop ile meydana gelen hastalığın tedavi yeridir. Mikroplar doğumdan itibaren hayatımızı tehlikeye atan hastalıklara sebep olurlar."Enfeksiyon hastalıkları" zamanında ve doğru tedavi edilmez ise ölümle sonuçlanırlar. Dünyadaki ölümlerin çoğundan mikroplar sorumludur. Enfeksiyon hastalıkları grip, zatürre, menenjit, sinüzit, sarılık, idrar yolu iltihapları, cilt iltihapları, paraziter hastalıklar, tüberküloz, sıtma, ishal gibi hastalıkların tedavisinde son noktadır. 

Uzm.Dr.Sibel GÜRBÜZSkip Navigation Links

e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin