T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Şile Devlet Hastanesi

İlçe Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezleri